Trang chủ : Thư viện ảnh
Xem toàn bộ
HLV Huỳnh Đức Hiệp cùng gia đình thăm thầy dịp Tết Tân Mão - 2011
Giáo sư - Tiến sĩ - Huyền đai Karate Nguyễn Văn Hiệp cùng gia đình thăm thầy dịp Tết Tân Mão - 2011.
Hồ Đăng Quốc Hùng (phải)
HLV Vũ Văn Quân (Bình Phước)
Từ trái sang: Trường, thầy, Chiến, Thắng - 3 môn sinh Huyền đai đầu tiên của Karate Hà Tĩnh.:
Với HLV Thành Long (Hà Nội) - 1984.
HLV Trần Kỳ, với đòn Yoko Géri Tobi trên đồi Thiên An - 1987.
Với Huyền đai - Bác sĩ Phương Nam.
Với HLV - Bác sĩ Trung Anh.
Với môn sinh Tô Hồng Sen - 1990.
Môn sinh Hoài Giang với Thủ tướng Nhật.
Huyền đai - Tiến sĩ Phạm Như hải.
Với gia đình HLV Nguyễn Văn Nguyên
Với môn sinh - Tiến sĩ Lê Văn Tin.
Môn sinh Envire (Pháp)
HLV Phạm Anh Đức (Canada)
HLV Bùi Đăng Vương
Với gia đình HLV Trần Chí Nghĩa
HLV Đoàn Dũng với thầy mình trên đỉnh Uluru - trung tâm sa mạc Úc.
HLV - Ca sĩ Thái Hoà
HLV Duy Anh
HLV Nguyễn Nhật Phương
VĐV Hồ Thị Ngọc Vũ
Nhà báo Hoàng Nguyên Vũ với thầy mình trên đỉnh Bạch Mã
HLV Đào Đức Ánh
HLV - Nhà báo Nguyễn Khánh Hiền
HLV - Tiến sĩ Phan Trung Đông
Môn sinh - Tiến sĩ Hoàng Thị Quỳnh Trang
Huyền đai, Tiến sĩ Nguyễn Văn Hiệp - Seoul
Tiến sĩ - Huyền đai Lê Hoài Trung
HLV Tiến sĩ Lê Đình Khánh - Huyền đai Đệ Ngũ đẳng .
HLV Nguyễn Dũng Minh
HLV Nguyễn Quốc Túy
HLV - Nhà báo Lê Thanh Phong, Huyền đai Đệ Ngũ đẳng.
HLV Nguyễn Dũng Chinh - Phó Trưởng Phân đường Nghĩa Dũng.
Với Khổng Thái Sơn - bạn đồng môn
Các album khác
Quốc gia và quốc tế
Hệ phái Suzucho Karate-Do
Phân đường chi nhánh
Phân đường Nghĩa Dũng