Trang chủ : Phân đường
Các Phân đường phía Nam
      Phụ trách Phân đường Bình Dương là HLV Võ Văn Toàn, Huyền đai Đệ Nhị đẳng, sinh ngày 06 tháng 6 năm 1990, tại Hà Tĩnh.
      Phụ trách Phân đường Đồng Tháp là HLV Ngô Quang Phục, sinh ngày 28/3/1979, tại Đồng Tháp, Huyền đai Đệ Tam đẳng.
      Phụ trách Phân đường Cà Mau là HLV. Dương Kiên Bảo, sinh ngày 09/4/1982, tại Cà Mau, Huyền đai Đệ Tam đẳng.
       Thuở nhỏ tôi rất mê phim võ thuật và mơ ước lớn lên sẽ đi học võ. Nhưng rồi đành gác lại, vì nhà nghèo, tôi phải lăn lộn đủ thứ nghề để phụ giúp gia đình: thợ mộc, phụ thợ nề, cạo mủ thông, nuôi tôm, đóng giày… Vẫn không có lối thoát. Tôi quyết định trở lại con đường học hành. Tôi thi vào trường ĐHSP Huế. Cuộc sống đời sinh viên khó khăn đủ mọi bề.
      Phụ trách Phân đường Bà Rịa Vũng Tàu - Côn Đảo là HLV Lê Đình Tiến, sinh ngày 05/8/1968 tại Quảng Trị, Huyền đai Đệ Tam đẳng, hiện là giáo viên trường THPT Xuyên Mộc.
      Võ sư Nguyễn Xuân Dũng, Huyền đai Đệ Bát đẳng, là người đầu tiên đem Suzucho Karate-Do truyền vào TP Hồ Chí Minh thập niên 1970.
      Karate-Do phát triển ở Bình Phước từ năm 1999, bởi HLV Trần Trung Tuyến, sinh ngày 02/02/1975, tại Quảng Bình, Huyền đai Đệ Tứ đẳng.
      Phụ trách Phân đường Tây Ninh là HLV Nguyễn Văn Triều, sinh ngày 16/01/1974, tại Quảng Bình, Huyền đai Đệ Tam đẳng.