Trang chủ : Phân đường
Các Phân đường Tây nguyên
      Phụ trách Phân đường Nghĩa Dũng Karate-Do Kon Tum hiện nay là HLV Nguyễn Tài Thu, sinh ngày 27/12/1974 tại Thanh Hóa, Huyền đai Đệ Ngũ đẳng, Thạc sĩ Toán, Phó Chánh văn phòng huyện Ngọc Hồi
      Năm 1990, HLV Lê Vĩnh Lợi đem Karate-Do phát triển lên phố núi Fleiku - Gia Lai. HLV Lê Vĩnh Lợi, sinh ngày 01/8/1967, tại Huế, Huyền đai đệ Tứ đẳng, là cán bộ phụ trách TDTT của Sở Giáo dục - Đào tạo Gia Lai.
      Phụ trách Phân đường Daklak là HLV Lê Tấn Lớp, sinh ngày 24/5/1973, tại Quảng Ngãi, Huyền đai Đệ Tứ đẳng, Chủ tịch Hội Karate-Do Daklak
      Phụ trách Phân đường Đăk Nông là HLV Lê Kắc Ghi, sinh ngày 01/9/1967, tại Quảng Ngãi, Huyền đai đệ Ngũ đẳng, Phó giám đốc Sở Văn hoá - Thể thao - Du lịch Đăk Nông.
      Người có công đưa môn Karate-Do lên xứ hoa đào là HLV Nguyễn Quốc Tuý, vào năm 1986.