Trang chủ : Phân đường
Các Phân đường Nam miền Trung
      Tháng 6/1991, từ Huế, HLV Nguyễn Anh Minh - Huyền đai Đệ Ngũ đẳng, là người đầu tiên đem môn SC Karate-Do (Phân đường Nghĩa Dũng) phát triển ở Bình Định, địa điểm tập luyện ban đầu: Nhà văn hóa Thiếu nhi Qui Nhơn.
      Trước 1975, với sự đầu tư của võ sư Ngô Đồng và võ sư Hạ Quốc Huy, Karate-Do phát triển mạnh ở Đà Nẵng. Sau 1975, phải đến năm 1986 phong trào mới được phục hồi. Người thắp lại ngọn lửa Karate-Do cho Đà Nẵng là HLV Nguyễn Phi Huế.Sau khi Phi Huế định cư tại Mỹ, phụ trách Phân đường Nghĩa Dũng Karate-Do Đà Nẵng hiện nay là HLV Lê Văn Quang, sinh ngày 05/01/1967 tại Huế, Huyền đai Đệ Ngũ đẳng.
      Phụ trách Phân đường Nghĩa Dũng Karate-Do Đại học TDTT TW3 Đà Nẵng là HLV Dương Mạnh Thắng, sinh ngày 01/12/1974, tại Quảng Trị, Huyền đai Đệ Tứ đẳng, Trọng tài quốc gia, là cán bộ phụ trách môn Karate của trường.
      Phụ trách Phân đường Quảng Nam là HLV Võ Đức Quang, sinh ngày 12/10/1967, tại Quảng Nam, Huyền đai Đệ Ngũ đẳng, HLV phụ trách Đội tuyển nữ Quảng Nam.
      Karate-Do đến với vùng đất võ Quảng Ngãi từ đầu thập niên 1990, bởi 2 HLV Nguyễn Khánh Hiền và Võ Đức Quang. Hiện nay, phụ trách Phân đường Quảng Ngãi là HLV Bùi Đăng Vương, sinh ngày 18/3/1979, tại Quảng Ngãi, Huyền đai Đệ Tứ đẳng, tốt nghiệp Đại học Khoa học Huế, hiện là cán bộ Sở Tư pháp Quảng Ngãi.
      HLV Dương Ngọc Sơn, sinh ngày 31/12/1979, tại Quảng Ngãi, Huyền đai Đệ Tứ đẳng, Trọng tài quốc gia, là người đem môn Karate phát triển đầu tiên ở Phan Thiết, năm 2004; hiện là Trưởng Phân đường Nghĩa Dũng Karate-Do Bình Thuận.