Trang chủ : Phân đường
Các Phân đường Bắc miền Trung
      1992, đánh dấu là năm HLV Nguyễn Toàn Thanh Vũ đưa môn Karate du nhập vào vùng đất địa linh nhân kiệt này. HLV Nguyễn Toàn Thanh Vũ, sinh ngày 08/9/1966, tại TT - Huế, Huyền đai Đệ Ngũ đẳng, Trọng tài quốc gia; hiện là Trưởng Phân đường Thanh Hoá, HLV trưởng đội tuyển Karate-Do Thanh Hoá.
      Từ cái nôi của Karate-Do Việt Nam, HLV Nguyễn Văn Tuấn đem môn Karate đến vùng đất võ Nghệ An - lớp tập đầu tiên, khai giảng ngày 25/6/1988. Nhưng phải đến 01/01/ 1990, Karate mới được ngành thể thao Nghệ An chính thức đưa vào chương trình tập luyện và thi đấu - để từ đó, ngày 01/01 hàng năm trở thành ngày truyền thống của Karate-Do xứ Nghệ.
      Phụ trách Phân đường Bảo tàng QK IV là HLV Dương Hà, sinh ngày 06/3/1972, tại Nghệ An, Huyền đai Đệ Tứ đẳng, Trọng tài quốc gia.
      Hiện nay, phụ trách Karate-Do Hà Tĩnh là HLV Võ Hồng Sơn, sinh ngày 01/6/1970, tại Hà Tĩnh, Huyền đai Đệ Tứ đẳng, Trọng tài quốc gia, cán bộ phụ trách môn Karate-Do của Sở Văn hoá - Thể thao - Du lịch, HLV Trưởng đội tuyển Karate-Do của tỉnh.
      HLV Lê Văn Núp là người đầu tiên đem Karate-Do truyền vào Quảng Bình, thập niên 1990. HLV Lê Văn Núp sinh ngày 13/3/1961, tại Quảng Bình, Huyền đai Đệ Ngũ đẳng, hiện là Phó Giám đốc Trung tâm TDTT tỉnh.
      Huỳnh Đức Hiệp là giáo viên Anh văn nổi tiếng của thị xã Đông Hà, cũng là người đầu tiên đem môn Karate-Do truyền vào Đông Hà - Quảng Trị, thập niên 1990.
      Phụ trách Phân đường Nghĩa Dũng Karate-Do TT - Huế là HLV Nguyễn Dũng Minh, sinh ngày 12/11/1971, tại Huế, Huyền đai Đệ Ngũ đẳng, Trọng tài quốc gia, giảng viên Trường Đại học Phú Xuân.