Trang chủ : Phân đường
Các Phân đường phía Bắc
      Phụ trách Phân đường Hòa Bình là HLV Bùi Văn Lịch, sinh ngày 07/09/1988 tại Hòa Bình, Huyền đai Đệ Tứ đẳng, Trọng tài Quốc gia, hiện công tác tai Trung Tâm Văn Hóa Thể Thao, Huyện Lạc Sơn, Tỉnh Hòa Bình.
      Karate-Do mới phát triển ở Lạng Sơn từ tháng 4 năm 2002. Người có công đưa môn Karate đến với vùng đất lịch sử này là HLV Bùi Xuân Hải Âu.
      HLV Đặng Hồng Thái Giang, sinh ngày 17/01/1964 tại Thừa Thiên - Huế, Huyền đai Đệ Tứ Đẳng; là người đầu tiên đem môn Karate phát triển ở Bắc Thái - Thái Nguyên, năm 1990.
      Hiện phụ trách Phân đường Nghĩa Dũng Karate-Do Hưng Yên là HLV Phạm Hồng Đức, sinh ngày 08/4/1982, tại Hưng Yên, Huyền đai Đệ Tam đẳng.
      HLV Nguyễn Văn Nguyên, sinh ngày 20/8/1976, tại Đông Anh - Hà Nội, Huyền đai Đệ Tứ đẳng, là người phụ trách Phân đường Đông Anh - Hà Nội.