Trang chủ : Lịch sử
Chưởng môn đời thứ II Suzuki Tokuo

      
Ảnh: Chưởng môn đời thứ II Suzuki Tokuo.

      Võ sư Suzuki Tokuo sinh ngày 25 tháng 3 năm 1957, tại Huế. Là con trai trưởng của thầy Suzuki Choji. Võ sư được tập luyện Karate-Do từ lúc còn nhỏ. Sau khi Chưởng môn Suzuki Choji qua đời, Võ sư Suzuki Tokuo đăng quang Chưởng môn đời thứ II Hệ phái Suzucho Karate-Do, ngày 04 tháng 02 năm 1996, tại Tagazoshi, Miyagiken, Japan.


Nghĩa Dũng Karate               

 Các tin bài khác

 


            


  Trước    In trang