Trang chủ : Lịch sử
Nguồn gốc

Tổ sư Funakoshi Gichin
      

Karate-Do là môn võ của người Nhật. Ngày nay, Karate-Do trở thành môn võ quốc tế. Karate-Do có nguồn gốc từ Okinawate - môn võ đặc trưng của dân Okinawa. Năm 1922, từ Okinawa, Karate-Do được chính thức du nhập vào Nhật Bản, bởi giáo sư Funakoshi Gichin (1868 - 1957). Ông là người sáng lập Hệ phái Shotokan, ông còn được xem là ông tổ của nền Karate-Do quốc tế, hiện đại.

Sau võ sư Funakoshi Gichin, nhiều võ sư khác của Okinawa cũng lần lượt vào Nhật Bản, lừng danh hơn cả có: Võ sư Kenwa Mabuni (1889 – 1952), Chưởng môn Hệ phái Shito Ryu. Võ sư Chojun Miyagi (1888 – 1953), Chưởng môn Hệ phái Goju Ryu. Võ sư Hironori Otsuka (1892 – 1982), Chưởng môn Hệ phái Wado Ryu. Và nhiều chi lưu khác góp phần làm phong phú và đa dạng nghệ thuật Karate.

Sau thế chiến thứ II, Karate-Do được truyền rộng ra nhiều nước trên thế giới. Năm 1963, Hiệp hội Karate-Do châu Âu được thành lập, mở đường cho việc hình thành Hiệp hội Karate-Do quốc tế WUKO (World Union of Karate Organizations). Năm 1993, WUKO được đổi tên thành Liên Đoàn Karate-Do quốc tế WKF (World Karate Federation). 

Hiện WKF có hơn 175 quốc gia hội viên.

Karate-Do được truyền vào Việt Nam lần đầu tiên tại Huế thập niên 1960, bởi võ sư Suzuki Choji. Từ đây, Karate-Do lần lượt phát triển khắp ba miền. Huế trở thành quê hương của Karate-Do Việt Nam.


Nghĩa Dũng Karate               


 Các tin bài khác

 


            


  Trước    In trang