Trang chủ : Thông tin
Kỳ thi lên đai Xanh và Nâu của CLB Thừa Lưu, Thuận Thành, Lâm Hoàng.

      Được tổ chức vào lúc 8 giờ ngày 24 tháng 01 năm 2016, tại Tổ đường Nghĩa Dũng Karate-Do.

Hội đồng giám khảo gồm: Võ sư Nguyễn Dũng Minh, Hồ Đăng Quốc Hùng, Trần Ngọc Thiện, Hoàng Đình Thành, Nguyễn Kiếm.

Có 51 môn sinh tham gia kỳ thi, trong đó có 11 môn sinh thi lên Đai Nâu.

Với các môn sinh tham gia kỳ thi


            

 Các tin liên quan

 
 1   2   3   4   5  > >>

  Trước    In trang