Trang chủ : Thông tin
Kỳ thi lên Huyền đai năm 2015

      Được tổ chức ngày 28/6/2015, tại Tổ đường Nghĩa Dũng Karate-Do (8 Trương Định - Huế). Có 77 môn sinh tham gia thi lên Huyền đai Nhất đẳng và 07 môn sinh thi lên Huyền đai Nhị đẳng.

Hội đồng giám khảo gồm, ngoài võ sư Nguyễn Văn Dũng còn có các HLV cao cấp (từ 5 đẳng trở lên).

Kỳ thi đã được tiến hành nghiêm túc và chất lượng.

Các môn sinh tham gia kỳ thi

                                       


            

 Các tin liên quan

 
 1   2   3   4   5  > >>

  Trước    In trang