Trang chủ : Phân đường
Phân đường Australia

      HLV Đoàn Dũng, sinh ngày 14/01/ 1965, tại TT-Huế, Huyền đai Đệ Ngũ đẳng, là Trọng tài thuộc thế hệ đầu tiên của làng Karate-Do Việt Nam; là một trong những HLV góp phần xây dựng phong trào Karate-Do TT-Huế, Nghệ An, và một số tỉnh Bắc miền Trung.

Ảnh: HLV Đoàn Dũng cùng thầy mình trên đỉnh Uluru - trung tâm sa mạc Úc.

       Năm 1991, HLV Đoàn Dũng sang định cư ở Melbourne, hành nghề Kỷ sư xây dựng, nhưng anh vẫn tiếp tục sự nghiệp phát triển môn Karate-Do trên quê hương xứ Kanguru.

Ảnh: HLV Đoàn Dũng với các môn sinh ở Melbourne.


Ảnh: Võ sư Nguyễn Văn Dũng thăm Phân đường Nghĩa Dũng Karate-Do Australia.


Nghĩa Dũng Karate            

 Các tin liên quan

 

  Trước    In trang