Trang chủ : Phân đường
Phân đường Ba Lan

      Phụ trách Phân đường Nghĩa Dũng Karate-Do Warsaw - Ba Lan là HLV Lê Khánh Toàn, sinh ngày 05/4/1971, tại Hà Tĩnh, Huyền đai Đệ Tứ đẳng.

HLV Lê Khánh Toàn

Tại Nhà văn hoá Thăng Long Warsaw, phong trào Nghĩa Dũng Karate-Do tuy còn non trẻ, nhưng là một trong những hoạt động được cộng đồng ham thích và tín nhiệm.

Lớp tập đầu tiên

Tham gia sinh hoạt cộng đồng

HLV Lê Khánh Toàn đã mạnh cùng các môn sinh của mình tham gia sinh hoạt cộng đồng, qua đó góp phần giới thiệu nét đặc trưng văn hoá dân tộc với bạn bè Ba Lan.
Nghĩa Dũng Karate            

 Các tin liên quan

 

  Trước    In trang