Trang chủ : Phân đường
Phân đường Tây Ninh

      Phụ trách Phân đường Tây Ninh là HLV Nguyễn Văn Triều, sinh ngày 16/01/1974, tại Quảng Bình, Huyền đai Đệ Tam đẳng.


Ảnh: HLV Nguyễn Văn Triều.

      Phong trào đã có lúc phát triển mạnh với nhiều CLB, và hàng trăm võ sinh tham gia tập luyện.


Ảnh: Võ sinh Phân đường Tây Ninh.


Địa chỉ liên lạc:
       HLV Nguyễn Văn Triều
       ĐT: 0938.252198


Nghĩa Dũng Karate            

 Các tin liên quan

 

  Trước    In trang