Trang chủ : Phân đường
Phân đường Bà Rịa Vũng Tàu - Côn Đảo

      Phụ trách Phân đường Bà Rịa Vũng Tàu - Côn Đảo là HLV Lê Đình Tiến, sinh ngày 05/8/1968 tại Quảng Trị, Huyền đai Đệ Tam đẳng, hiện là giáo viên trường THPT Xuyên Mộc.

HLV Lê Đình Tiến


Phong trào Nghĩa Dũng Karate-Do Bà Rịa Vũng Tàu - Côn Đảo được hình thành từ năm 1994 do HLV Lê Đình Tiến khởi xướng. Phong trào hiện có 5 CLB, với hơn 300 võ sinh thường xuyên tập luyện.

          - CLB Trường THPT Xuyên Mộc, do HLV Lê Đình Tiến phụ trách.
          - CLB Trường THPT Châu Thành, do HLV Lê Văn Hùng phụ trách.
          - CLB Trung tâm Văn hóa Bưng Riềng, do HLV Hồ Hoàng Kiểm phụ trách.
          - CLB Trường THCS Bình Châu, do HLV Phạm Bá Quốc phụ trách.
          - CLB Côn Đảo, do HLV Phan Bá Hường và Nguyễn Văn Năm phụ trách.
HLV Hồ Hoàng Kiểm, Phạm Bá Quốc & Lê Văn Hùng

Một lớp tập của CLB trường THCS Bình Châu

Võ sinh CLB Côn Đảo tham gia đồng diễn


Nghĩa Dũng Karate            

 Các tin liên quan

 

  Trước    In trang