Trang chủ : Phân đường
PHÂN ĐƯỜNG BÌNH DƯƠNG

      Phụ trách Phân đường Bình Dương là HLV Võ Văn Toàn, Huyền đai Đệ Nhị đẳng, sinh ngày 06 tháng 6 năm 1990, tại Hà Tĩnh.

Phong trào phát triển chủ yếu tại Trung tâm GDTC & QP trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương.

HLV Võ Văn Toàn với các võ sinh

Võ sinh Câu Lạc Bộ Karate-Do ĐH Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương            

 Các tin liên quan

 

  Trước    In trang