Trang chủ : Phân đường
PHÂN ĐƯỜNG ĐỒNG THÁP

      Phụ trách Phân đường Đồng Tháp là HLV Ngô Quang Phục, sinh ngày 28/3/1979, tại Đồng Tháp, Huyền đai Đệ Tam đẳng.

Phong trào được gây dựng từ CLB Karate-Do của trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, TP Cao Lãnh.

HLV Ngô Quang Phục (trên đỉnh Bạch Mã - TT Huế)


Với một số võ sinh của CLB


            

 Các tin liên quan

 

  Trước    In trang