Trang chủ : Phân đường
Phân đường Đăk Nông

      Phụ trách Phân đường Đăk Nông là HLV Lê Kắc Ghi, sinh ngày 01/9/1967, tại Quảng Ngãi, Huyền đai đệ Ngũ đẳng, Phó giám đốc Sở Văn hoá - Thể thao - Du lịch Đăk Nông.

      Trước khi đến Đăk Nông, HLV Lê Khắc Ghi là Trưởng Phân đường DakLak; là  người đã đưa môn Karate-Do phát triển rộng khắp trong toàn tỉnh, và một số tỉnh bạn, như Ninh Thuận, Bình Thuận, Bình Phước.


Ảnh: HLV Lê Khắc Ghi.

       Đăk Nông là địa phương có lịch sử Karate-Do non trẻ nhất, dù thế phong trào đã hấp dẫn hàng ngàn võ sinh thường xuyên tập luyện.


Ảnh: Võ sinh Karate-Do Đăk Nông trong một kỳ thi lên Huyền đai.


Địa chỉ liên lạc:
       HLV Lê Khắc Ghi.
       Sở VH-TT-DL Đăk Nông.
       ĐT: 0905.063699


Nghĩa Dũng Karate            

 Các tin liên quan

 

  Trước    In trang