Trang chủ : Phân đường
Phân đường Gia Lai

      Năm 1990, HLV Lê Vĩnh Lợi đem Karate-Do phát triển lên phố núi Fleiku - Gia Lai. HLV Lê Vĩnh Lợi, sinh ngày 01/8/1967, tại Huế, Huyền đai đệ Tứ đẳng, là cán bộ phụ trách TDTT của Sở Giáo dục - Đào tạo Gia Lai.

Ảnh: HLV Lê Vĩnh Lợi.

       Hiện nay, phụ trách Phân đường Gia Lai là HLV Đinh Văn Kiệm, sinh ngày 03/3/1968, tại Quảng Trị, Huyền đai đệ Tứ đẳng, Giáo viên Toán trường PTTH Chuyên Hùng Vương - Gia Lai.

Ảnh: HLV Đinh Văn Kiệm.

       Karate-Do tuy chưa phát triển mạnh ở thành phố, nhưng phát triển khá mạnh ở các huyện. Phong trào hiện có 7 CLB với khoảng 1.500 võ sinh thường xuyên tập luyện.


Ảnh: Với nội dung Kumite.

Ảnh: Võ sinh Karate-Do Gia Lai tham dự kỳ thi lên Huyền đai.


Địa chỉ liên lạc
:
       HLV Đinh Văn Kiệm
       136 Tôn Thất Thuyết. Fleiku. Gia Lai.
       ĐT: 0914.528747.


Nghĩa Dũng Karate            

 Các tin liên quan

 

  Trước    In trang