Trang chủ : Phân đường
Phân đường Thừa Thiên - Huế

      Phụ trách Phân đường Nghĩa Dũng Karate-Do TT - Huế là HLV Nguyễn Dũng Minh, sinh ngày 12/11/1971, tại Huế, Huyền đai Đệ Ngũ đẳng, Trọng tài quốc gia, giảng viên Trường Đại học Phú Xuân.

Ảnh: Lớp võ sinh Huyền đai của Phân đường Nghĩa Dũng trung tâm.
     
      Phong trào hiện có 13 CLB trong thành phố, và 2 CLB ở Huyện, với khoảng hơn 1.000 võ sinh thường xuyên tập luyện.

      Ba đặc điểm của Phân đường Nghĩa Dũng TT - Huế:
             - Võ sinh chủ yếu là học sinh và sinh viên.
             - Là nơi thể hiện rõ nét tư tưởng Võ đạo của Võ sư Nguyễn Văn Dũng.
             - Là nơi có nhiều thuận lợi trong việc giao lưu với Karate quốc tế, hiện đại.


Ảnh: Bốn Võ sư của Liên đoàn Karate Nhật Bản thăm Võ đường Nghĩa Dũng.


Ảnh: Giao lưu với các Võ sư Karate Okinawa trong dịp Festival Huế/2008.

Ảnh: Thăm Võ đường của Võ sư Soke Takayuki Kubota (giữa) - Chủ tịch Hiệp hội Karate Quốc tế ( IKA ) tại Mỹ.


Địa chỉ liên lạc:
       HLV Nguyễn Dũng Minh.
       8 Trương Định. TP Huế. Việt Nam.
       ĐT: (054) 3822070
       E-mail: nghiadung41@gmail.com


Nghĩa Dũng Karate            

 Các tin liên quan

 

  Trước    In trang