Trang chủ : Sinh hoạt
Các hoạt động khác

      
      Tuỳ theo yêu cầu của cuộc sống, của chính quyền và các tổ chức đoàn thể, Phân đường còn tổ chức cho võ sinh tham gia các hoạt động khác, như: lao động vệ sinh, lao động công ích, đồng diễn hỗ trợ chương trình cộng đồng, tham gia phục vụ Festival, tổ chức tết Trung thu cho võ sinh thiếu niên nhi đồng, tổ chức đón năm mới cho võ sinh thanh niên v,v...Ảnh: Võ sinh Nghĩa Dũng tham gia lao động công ích. Ảnh: Võ sinh Nghĩa Dũng đồng diễn tại NTĐ Đại học Huế - 2000, dịp Hội thao Quốc phòng toàn quốc.


Ảnh: Võ sinh Nghĩa Dũng đồng diễn trên SVĐ Tự do - 1994, nhân Đại hội thể thao Sinh viên toàn quốc. Ảnh: Võ sinh Nghĩa Dũng tham gia ngày hội thể thao.


Nghĩa Dũng Karate            

 Các tin liên quan
  Trước    In trang