Trang chủ : Thông tin
Thư gửi các Trưởng Phân đường

      

                                                                                                                       Huế, ngày 20 tháng 01 năm 2010

Gửi: Trưởng Phân đường các tỉnh, thành, ngành.

Năm nay, thầy trò chúng ta có nhiều việc cần phối hợp nhịp nhàng để làm cho tốt. Thầy lưu ý các em mấy nội dung cụ thể sau:

1/ Các Trưởng Phân đường phải thường xuyên liên lạc với thầy qua điện thoại, email, và qua mục “Thông tin”, “Liên lạc” trên trang www. nghiadungkarate.com.vn

2/ Ngày 04/02/2010, kỷ niệm 15 năm ngày mất của Thầy Chưởng môn Choji Suzuki. Tuỳ theo khả năng mỗi Phân đường mà tổ chức lễ giỗ cho thật chu đáo và trang nghiêm.

3/ Lễ Tất niên của Phân đường bắt đầu lúc16g ngày 24 tháng chạp (07/02/2010). Nội dung: Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự, 5 phút tham thiền, đọc thư chúc Tết của Sư mẫu Leiko Suzuki, đọc thư chúc Tết của Thầy Chưởng môn đời thứ II Tokuo Suzuki, đọc thư chúc Tết của thầy; và liên hoan văn nghệ.

4/ Về “Giải Nghĩa Dũng Karate-Do mở rộng”, các Phân đường căn cứ vào Điều lệ (đã gửi và có trên trang web) để chuẩn bị lực lượng VĐV cho thật đông, đủ, và có chất lượng.
Về ngày tổ chức Giải, sau khi tránh thời gian một tháng Word Cup (tháng 6), tránh Giải trẻ quốc gia (tháng 6), tránh Giải Cúp quốc gia (20/7), tránh Giải Vô địch Đại hội (tháng 9), chỉ còn lại hai thời điểm có thể tổ chức: hoặc cuối tháng 7 đầu tháng 8, hoặc đầu tháng 10/2010. Thầy đang tham khảo thêm, khi nào có quyết định chính thức sẽ thông báo ngay.

5/ Để kỷ niệm 90 năm sinh nhật Thầy Chưởng môn Choji Suzuki, 70 năm sinh nhật thầy, 50 năm Hệ phái Suzucho Karate-Do, và 35 năm Phân đường Nghĩa Dũng, thầy quyết định sẽ in tập kỷ yếu Phân đường Nghĩa Dũng. Yêu cầu các Trưởng Phân đường chuẩn bị tư liệu, và gửi về cho thầy trước ngày 30/4/2010:
          - Một bài giới thiệu quá trình hình thành và phát triển, thành tích, nét đặc trưng… của Phân đường mình.
          - Bài viết (văn và thơ) của Huấn luyện viên, võ sinh, phụ huynh… (Nếu được, mỗi bài viết nên kèm theo ảnh và địa chỉ của tác giả).
          - Một đến hai tấm hình của Trưởng Phân đường, các hình ảnh về Phân đường, về CLB, về VĐV tiêu biểu, về võ sinh tiêu biểu… (càng nhiều càng tốt).

6/ Phân đường nào có HLV đủ điều kiện thi lên IV đẳng và V đẳng, Trưởng Phân đường làm tờ trình gửi về thầy càng sớm càng tốt, để thầy xét và tổ chức thi.

                                                                                  Thầy, Nguyễn Văn Dũng


 


Nghĩa Dũng Karate            

 Các tin liên quan

 

  Trước    In trang