Trang chủ : Sinh hoạt
Hoạt động dã ngoại

      
      Đây là một trong những nội dung của Chương trình Huấn luyện của Phân đường Nghĩa Dũng Karate được võ sinh ham thích:

              - Hàng tháng hoặc hàng quí, HLV trưởng các CLB tổ chức cho võ sinh của mình dã ngoại, tham quan danh lam thắng cảnh trong tỉnh và thành phố.

              - Sau kỳ thi lên Huyền đai, võ sinh được tham gia chuyến hành quân lên núi Bạch Mã.


Ảnh: Võ sinh Nghĩa Dũng Karate tham quan Ngũ Hồ - Bạch Mã. Ảnh: Hành quân qua đầu thác Đỗ Quyên - Bạch Mã.
Ảnh: Thầy Dũng trên sông Amazon.
 
Ảnh: Thầy Dũng trên đỉnh Phú Sĩ.
  


Nghĩa Dũng Karate            

 Các tin liên quan
  Trước    In trang