Trang chủ : Sinh hoạt
Tổ chức thi đấu

      Thi đấu là nội dung quan trọng của quá trình tập luyện Karate Do. Nó không phải là mục đích sau cùng, nhưng là cánh cửa đi đến mục đích sau cùng. Giá trị tinh thần của Karate Do chủ yếu đạt được qua con đường thi đấu: khéo léo, tinh xão, biết mình, tự tin, dũng cảm, cao thượng, kiên cường...

      Sau 4 tháng tiếp thu kỹ thuật căn bản, võ sinh bắt đầu chương trình đấu luyện, từ đơn giản (5 bộ, 3 bộ, nhất bộ), đến đấu qui ước, song đấu tự do, và hoàn thiện kỹ năng tự vệ chiến đấu.

Kết cấu của chương trình tổ chức thi đấu là:

       - Mỗi tuần 3 buổi tập, 1 buổi dành cho đấu luyện và song đấu.

       - Hằng năm, khoảng tháng 10, tổ chức Giải Phân đường mở rộng, tại Huế. (Ngoài các CLB của Phân đường trung tâm, còn mời thêm các Phân đường chi nhánh khu vực miền Trung).

       - Mỗi 4 năm một lần, tổ chức Giải Vô địch Phân đường Nghĩa Dũng toàn quốc.


Ảnh: VĐV Hồ Đăng Quốc Hùng.
    
Ảnh: Ông Vũ Sơn Hà trao Huy chương cho nhà vô địch nữ, nội dung Kata, tại Giải vô địch Suzucho Karate Do toàn quốc làn thứ II - 2006 tại Huế.
  


Nghĩa Dũng Karate            

 Các tin liên quan
  Trước    In trang