Trang chủ : Tư liệu
Như không có Võ

      
Xin đừng nghĩ ai tập Võ cũng đều có Võ. Cũng như không phải ai học tiếng Anh cũng đều biết tiếng nói Anh. Nhiều người học tiếng Anh, làm bài tập ngon lành, nhưng gặp ông Tây thì ngọng. Nhiều người học Võ, lên đến đẳng nọ đẳng kia đàng hoàng, nhưng cách sống của họ thì chẳng có gì gọi là Võ cả.

Chỉ nói trong hàng võ sinh của tôi thôi. Nhiều em tập luyện năm ba năm; đi quyền đẹp, đấu đá giỏi. Thế nhưng, trong cuộc sống đời thường, trông họ sao mà như không có Võ. Ví dụ, họ cũng thường trễ giờ, sai hẹn, chối lỗi, đặc biệt mắc lỗi chẳng bao giờ nói lời xin lỗi. Ví dụ, họ cũng tùy tiện, vô tổ chức, vô kỷ luật. Ví dụ, họ cũng dễ dàng sa vào mấy thứ lạc thú tầm thường như đàn đúm, ăn chơi, nhậu nhẹt. Ví dụ, họ cũng hay bươi móc chuyện người khác mà không quan tâm chuyện tu dưỡng bản thân. Ví dụ, họ cũng chây lỳ, không tự giác, không tự trọng. Vân vân và Vân vân...

Cho nên, đừng cứ hễ thấy ai học Võ là nghĩ họ có Võ, mà hãy nhìn vào bản thân họ, cách ăn nết ở của họ để biết họ có Võ thực không. Và cho nên, mỗi người học Võ hãy luôn tự nhìn vào bản thân mình để xem mình có xứng đáng là người có Võ không.


            

 Các tin liên quan

 
 1   2   3   4   5  > >>

  Trước    In trang