Trang chủ : Tư liệu
Trao truyền bí kíp

      
Tôi sinh ra ở quê, mồ côi cha từ nhỏ, nhà nghèo. Quyết không để bị chìm khuất, tôi tìm cách từng bước vươn lên. Từ kinh nghiệm bản thân, tôi dạy cho học trò bài học vươn lên. Bài học ấy chỉ gói gọn trong hai từ: Nghiêm khắc và Hết mình.

Nói nghiêm khắc là nghiêm khắc với mình. Tôi rất thích được chê. Tất nhiên, ai khen tôi cũng thích, nhưng tôi thích được chê hơn. Khi ai đó chê mình có nghĩa là người ta chỉ ra cái kém, cái xấu của mình, nhờ thế mình biết mình kém chỗ nào, mình xấu chỗ nào để mà sửa đổi, mà tu tập. Đôi khi không ai chê thì tôi tự chê. Rất nhiều lần tôi tự tát vào mặt mình, cùng với lời đay nghiến “Mi ngu lắm!”, “Mi xấu lắm!”, “Mi tệ lắm!”, “Sao mi kém cỏi thế!”... Nhờ nghiêm khắc với mình mà mỗi ngày tôi hoàn thiện mình hơn.

Nói hết mình là nói một trăm phần trăm. Tôi chúa ghét loại tính cách trớt trớt, bầy hầy, qua loa đại khái. Với tôi, cái gì cũng phải hết mình, cái gì cũng phải một trăm phần trăm. Học hết mình, nghĩa là học cho ra học, chứ không vừa học vừa chơi. Làm hết mình, nghĩa là làm cho ra làm, chứ không làm qua loa đại khái. Nhận của ai việc gì phải hết lòng, chứ không lơ lơ là là, đến khi hỏng việc thì cười trừ. Gặp việc gì khó phải quyết tâm khắt phục cho bằng được, chứ không kêu trời, không buông tay theo kiểu rồi ra sao cũng được. Đã nói, lời nói phải rõ và có sức nặng, đòi hỏi người nghe không thể không nghe. Đã nghe, phải nghe toàn tâm toàn ý, chứ không nghe loáng thoáng, thậm chí nghe mà chẳng biết nghe gì. Cũng thế, đã sống phải nồng cháy, đã yêu phải nồng nàn... Vâng, với tôi, cái gì cũng phải hết mình, cái gì cũng phải một trăm phần trăm.

Ngày trước, thuở “Cả dân tộc đói nghèo trong rơm rạ”, mỗi lần dạy bài học Nghiêm khắc và Hết mình, tôi thường nói: Đứa nào có được hai phẩm chất ấy, ra đời chẳng lo gì không có gạo ăn. Nay xấp xỉ tuổi 80, tôi biết rằng hơn cả bài học, đó còn là bí kíp tu thân. Bởi thế, mỗi lần dạy bài học ấy là mỗi lần tôi truyền trao Bí kíp, tôi truyền trao Tâm ấn. Rất vui vì có nhiều môn sinh nhận ra điều này.


            

 Các tin liên quan

 
 1   2   3   4   5  > >>

  Trước    In trang