Trang chủ : Kỹ thuật
Quyền pháp Quốc tế

            Sự phong phú và đa dạng của Karate-Do được biểu hiện rõ nét ở điểm đã có nhiều, rất nhiều những Hệ phái Karate-Do hình thành và phát triển. Trong số đó, có nhiều Hệ phái lớn, mạnh, trở thành con chim đầu đàn của làng Karate-Do quốc tế hiện đại, như: Shotokan, Wado Ryu, Shito Ryu, Goju Ryu, Shorin Ryu...

      Hệ phái nào cũng có cả một hệ thống hàng chục bài quyền đặc thù, đặc dị của riêng mình.

      Sau đây là hệ thống quyền pháp của các Hệ phái lớn:


      - Hệ phái Shotokan: Heian 1-5, Tekki 1-3, Kanku Dai, Hangetsu, Gankaku,  Empi, Bassai Dai, Jion, Jitte, Jiin, Kanku Sho, Bassai Sho, Sochin, Wankan, Gojushiho Dai, Gojushiho Sho, Meikyo, Nijushiho, Unsu, Chintei.

      - Wado Ryu: Pinan 1-5, Naifanchi, Kushanku, Seshan, Chinto, Wanshu, Passai, Jion, Jitte, Rohai, Nijushiho.

      - Shorin Ryu: Pinan 1-5, Naifanchi 1-3, Kushanku Dai, Sesan, Chinto, Wanshu, Passai Dai, Jion, Jitte, Jiin, Kushanku Sho, Passai Sho, Matsumura Passai, Tomari Passai, Ishimine Passai, Sochin, Wankan, Gojushiho, Rohai 1-3, Niseshi, Unsu, Chintei,, Ananko.

      - Shito Ryu: Pinan 1-5, Naifanchi 1-3, Kosokun Dai, (Sesan), Chinto, Wanshu, Passai Dai, Jion, Jitte, Jiin, Kosokun Sho, Shiho Kosokun, Passai Sho, Matsumura Passai, Tomari Passai, Ishimine Passai, Sochin, Wankan, Gojushiho, Rohai 1-3, Matsumora Rohai, Niseshi, Nipaipo, Unsu, Chintei, Shinpa, Aoyagi, Juroku, Myojo, Matsukazé, Sanchin, Tensho, Gekisai 1, Gekisai 2, Saifa, Seienchin, Shisochin, Sanseiru, Sesan, Sepai, Kururunfa, Suparinpei.

      - Goju Ryu: (Sesan), Sanchin, Tensho, Gekisai 1, Gekisai 2, Saifa, Seienchin, Shisochin, Sanseiru, Sesan, Sepai, Kururunfa, Suparunpei.

      - 8 bài quyền bắt buộc: Từ hệ thống quyền pháp của các Hệ phái lớn, Liên đoàn Karate-Do Thế giới (WKF) đã chọn ra 8 bài quyền bắt buộc dành cho hệ thống thi đấu hàng năm.
Tám bài quyền đó là: Seipai, Seifa, Jion, Kanku Dai, Seienchin, Bassai Dai, Seishan, Chinto.

      Nghĩa Dũng Karate xin giới thiệu 8 bài quyền trong hệ thống quyền pháp quốc tế dành cho chương trình tập luyện từ đai trắng đến đai đen:

Ảnh: Trang bìa cuốn "Karate - Bài quyền từ Đai trắng đến Đai đen".

             Bài quyền từ Đai trắng đến Đai đen


Nghĩa Dũng Karate            

 Các tin liên quan

 

  Trước    In trang