Trang chủ : Kỹ thuật
Bài quyền đặc dị của Hệ phái Suzucho Karate-Do

             Hệ thống quyền pháp của Hệ phái Suzucho Karate-Do bao gồm các bài quyền: Yoko Kata, TJ Kata, HJ Kata, Sankaku Kata, Juji Kata, Yen Kata, và Maki Kata. Tuy thế, chỉ có Yen Kata và Maki Kata mới xứng danh là những bài quyền đặc dị, ngầm chứa tinh hoa của Hệ phái Suzucho Karate-Do.

Ảnh: Trang bìa cuốn "Karate - bài quyền đặc dị".


     - YEN I

     - YEN II

     - YEN III

     - YEN IV

     - YEN V

     - YEN VI
     - MAKI I

     - MAKI II

     - MAKI III

Nghĩa Dũng Karate            

 Các tin liên quan

 

  Trước    In trang