Trang chủ : Kỹ thuật
TÉWAZA

            Là những bài tập nhằm rèn luyện kỷ năng đánh tay và chân. Hệ phái Suzucho Karate-Do có hơn 20 bài Téwaza đặc thù, từ đơn giản đến phức tạp. 

      Để đáp ứng yêu cầu và điều kiện tập luyên hiện nay, Võ sư Nguyễn Văn Dũng đã chọn lọc và hệ thống thành 7 bài Téwaza căn bản, gồm 5 bài là những kỹ thuật đánh tay, và 2 bài là những kỹ thuật đánh chân.
Nghĩa Dũng Karate            

 Các tin liên quan

 

  Trước    In trang