Trang chủ : Kỹ thuật
Hệ thống quyền pháp

            Bài quyền không phải là sự sắp xếp máy móc các kỹ thuật đỡ, đấm, đánh, đá ... mà là tác phẩm nghệ thuật thật sự, phản ảnh một trận đấu với nhiều đối thủ vô hình.

      Bài quyền còn luôn ngầm chứa bên trong nó thông điệp của người sáng tác.

      Chuyên luyện, thi triển một cách thuần thục các kỹ thuật căn bản, hiểu cho được ý nghĩa và tư tưởng chủ đạo của bài quyền. Chỉ có thế, người tập mới có thể chạm được vào cảnh giới  tinh thần của Karate-Do.        
Soto Uke. Age Uke.


       
Teken Tsuki. Gedan Barai.


Nghĩa Dũng Karate            

 Các tin liên quan

 

  Trước    In trang