Trang chủ : Kỹ thuật
Đá (Géri)

            Nét đặc trưng nổi bật của Karate là coi trọng kỹ thuật tay. Nhưng không vì thế mà lơ là việc tập luyện đôi chân, nhất là với những Vận Động Viên tham gia thi đấu Karate thể thao.

     - Kin Géri: Đá hạ bộ.
     - Fumi Géri: Đá chấn.
     - Mae Géri: Đá trước.
     - Yoko Géri: Đá ngang.
     - Mawashi Géri: Đá vòng.
     - Ushiro Géri: Đá hậu.
     - Hiza Géri: Lên gối.
     - Taté Géri: Đá chẻ.
     - Mikazuki Géri: Đá tạt.
     - Tobi Géri: Đá bay.
     - Tobi Yoko Géri: Bay đá ngang.
     - Tobi Mawashi Géri: Bay đá vòng.
     - Tobi Ushiro Géri: Bay đá  hậu.
Nghĩa Dũng Karate            

 Các tin liên quan

 

  Trước    In trang