Trang chủ : Kỹ thuật
Đánh (Uchi)

            Uchi - đặc biệt đòn Shuto Uchi, là kỹ thuật đặc trưng của Karate. Võ sư Mas Oyama, suốt ba năm khổ luyện trong rừng sâu, đã dùng shuto để chặt cây thay  dao rựa. Khi hạ sơn, ông từng trải qua 52 lần chiến đấu và chiến thắng những con bò mộng hung dữ bằng đòn Shuto Uchi độc đáo này.

     - Mae Shuto Uchi: Chém trước.
     - Ura Até: Đánh nắm tay ngược.
     - Nanamé Shuto Uchi: Chém chéo.
     - Ura uchi: Đánh gõ.
     - Yoko Hiji: Chỏ ngang.
     - Hama Uchi: Đánh nắm búa.
     - Mawashi Hiji: Chỏ vòng.
     - Taté Hiji: Chỏ dọc.
     - Agé Hiji: Chỏ móc.
     - Ushiro Hiji: Chỏ hậu.
     - Taté Shuto Uchi:  Chém dọc.
     - Haito Uchi: Đánh đao tay ngược.
     - Tanagokoro Uchi: Đánh chưởng.
     - Haishu Uchi: Đánh lưng bàn tay.
     - Kopa uchi: Đánh rẩy.
     - Koken Uchi: Đánh lưng cổ tay.
     - Toho Uchi: Đánh hổ khẩu.
     - Seiryuto Uchi: Đánh cạnh gót bàn tay.
Nghĩa Dũng Karate            

 Các tin liên quan

 

  Trước    In trang