Trang chủ : Kỹ thuật
Đỡ (Uké)

            Có nhiều bí mật liên quan đến đòn đỡ và nghệ thuật đỡ đòn, nhưng trước hết phải tập cho thật chuẩn và thật thuần thục các kỹ thuật đỡ căn bản.

     - Gédan Barai: Gạt dưới.
     - Uchi Uké: Đỡ mép trong cổ tay.
     - Soto Uké: Đỡ mép ngoài cổ tay.
     - Agé Uké: Đỡ lên trên.
     - Nihon Uké: Đỡ song thủ.
     - Moroté Uké: Đỡ chống.
     - Nanamé Shuto Uké: Đỡ chéo.
     - Tanagokoro Uké: Đỡ chưởng.
     - Moro Tanagokoro Uké: Đỡ song chưởng.
     - Yama Uké: Đỡ thượng hạ.
     - Juji Uké: Đỡ chữ thập.
     - Yodan Reou Shuto Uké: Song đao đỡ trên.
     - Osaé Uké: Đỡ đè.
     - Tsukami Uké: Đỡ chộp.
     - Haishu Uké: Đỡ lưng bàn tay.
     - Hama Uké: Đỡ nắm búa.
     - Nagashi Uké: Đỡ vuốt.
     - Mikazuki Géri Uké: Đỡ đá tạt.
     - Nami Ashi Uké: Đỡ đá bàn.
     - Sokuto Osaé Uké: Đỡ chấn.
Nghĩa Dũng Karate            

 Các tin liên quan

 

  Trước    In trang