Trang chủ : Kỹ thuật
Thế thủ (Kamae)

            Thế thủ và phòng thủ, yêu cầu hàng đầu là phải: kín kẻ, vững vàng, nhưng linh hoạt, uyển chuyển.

      Tuyệt đối tránh kiểu cách bay bướm, huê dạng, nặng phần trình diễn... thường thấy trong các phim ảnh kiếm hiệp.

          - Moro Hikité: Hai nắm đấm thủ hai bên hông.
          - Reou Ken Kamae: Hai nắm đấm thủ một bên hông.
          - Kaké Kamae: Thủ chéo.
          - Taté Kamae: Thủ dọc.
          - Chudan Reou Shuto Kamae: Hai đao tay thủ giữa.
          - Chudan Reou Téken Kamae: Hai nắm đấm thủ giữa.
          - Yodan Reou Shuto Kamae: Hai đao tay thủ trên.
          - Yodan Reou Téken Kamae: Hai nắm đấm thủ trên.
          - Gédan Reou Shuto Kamae: Hai đao tay thủ dưới.
          - Gédan Reou Téken Kamae: Hai nắm đấm thủ dưới.
Nghĩa Dũng Karate            

 Các tin liên quan

 

  Trước    In trang