Trang chủ : Kỹ thuật
Thân pháp (Taesabaki)

      

     Thân pháp là nghệ thuật tiến thoái, xoay trở... Sao cho đạt đến trình độ vững chãi mà linh hoạt, mạnh mẽ mà lưu loát, bài bản mà biến hoá.

       Thân pháp Karate bao gồm các bộ vị căn bản sau:

      - Suzumi: Về trước.
      - Modori: Lui sau.
      - Taekawashi: Quay sau.
      - Taesabaki: Xoay.
      - Zig Zag: Bước chữ chi.
      - Okuri: Lướt.
      - Aza Ashi: Rê.
      - Bước phối hợp: Bước và lướt, bước và xoay, bước và bước chéo...
Nghĩa Dũng Karate            

 Các tin liên quan

 

  Trước    In trang