Trang chủ : Kỹ thuật
Tấn pháp (Dachi)

            Tấn pháp cũng như nền móng của ngôi nhà, nền móng có vững ngôi nhà mới kiên cố. Ngôi nhà có kiên cố mới chống chọi được gió mưa, bão táp, thời gian.

      Công phu tập luyện của một Karateka được thể hiện rõ nhất nơi bộ tấn. Những ai muốn hướng đến trình độ hoàn thiện, hoàn mĩ, không thể coi thường việc chuyên luyện tấn pháp.

      Dưới đây là những bộ tấn căn bản của Karate:


     - Musubi Dachi: Tấn nghiêm.
     - Hachiji Dachi: Tấn nghỉ (Lập tấn).
     - Siko Dachi: Trung bình tấn.
     - Kiba Dachi: Tấn kỵ mã.
     - Néko Ashi Dachi: Tấn nhón.
     - Zenkutsu Dachi: Tấn trước.
     - Kokutsu Dachi: Tấn sau.
     - Uchi Hachiji Dachi: Tấn nghỉ trong.
     - Heiko Dachi: Tấn nghỉ song song.
     - Heisoku Dachi: Tấn chụm.
     - Fudo Dachi: Tấn ngang.
     - Tsuru Ashi Dachi: Hạc tấn.
     - Kaké Dachi: Tấn chéo.
     - Hangetsu Dachi: Đinh tấn.
     - Sanchin Dachi: Tấn săn-chin
     - Sochin Dachi: Tấn sô-chin.
     - Teiji Dachi: Tấn chữ T.
     - Rénoji Dachi: Tấn chữ L.
Nghĩa Dũng Karate            

 Các tin liên quan

 

  Trước    In trang