Trang chủ : Tư liệu
Tư liệu Karate
      (Đây là tư liệu chứa nhiều nội dung của tinh thần Võ đạo Karate, qua đó con nhà võ chúng ta cần suy ngẫm một cách nghiêm túc).
      CHINTO là bài quyền Karaté trong hệ thống 17 bài quy định của Liên đoàn Karaté quốc tế (WUKO) và là một trong tám bài quyền bắt buộc dành cho các giải thi quyền quốc gia và quốc tế.